PHÂN BÓN HÀ LAN – DOANH NGHIỆP VÌ NHÀ NÔNG 2015
Với những đóng góp tích cực vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần phân bón Hà Lan đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông, nhân chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (14/11/1945 – 14/11/2015).
Ngày 10.09.2016, Công ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan trân trọng được đón tiếp đại diện Đại lý Hai Nhanh và đoàn khách hàng sản xuất nông nghiệp tiêu biểu tại Chợ Gạo, Tiền Giang về tham quan nhà máy sản xuất phân bón một hạt bằng công nghệ hóa lỏng Ure.
Với những đóng góp tích cực vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam, Công ty cổ phần phân bón Hà Lan đã vinh dự được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp vì nhà nông, nhân chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (14/11/1945 – 14/11/2015).
Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan cần tuyển nhân viên Marketing