Tôn Vinh " Phân Bón Hà Lan - Sản Phẩm Chất Lượng Cho Mùa Bội Thu" 2017
PHÂN BÓN HÀ LAN tự hào là một trong những doanh nghiệp ngành PHÂN BÓN VIỆT NAM vinh dự được Chủ Tịch Tổng Hội Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - ông HỒ XUÂN HÙNG tôn vinh sản phẩm Phân bón Hà Lan đạt danh hiệu SẢM PHẨM CHẤT LƯỢNG CHO MÙA BỘI THU
Theo ông Lại Xuân Môn, nguồn phân hữu cơ của nước ta dồi dào nhưng vẫn chưa được tận dụng để làm phân bón cải tạo đất và gây ra tình trạng lãng phí.
Từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 8, 2017 Công Ty Phân bón Hà Lan tham dự Triển Lãm Nông Nghiệp Quốc Tế Tại Campuchia.
Phân bón có vai trò rất quan trọng với cây trồng. Nó cung cấp, bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây phát triển mà nếu chỉ lấy từ đất thì không đủ cho cây.