PHÂN BÓN HÀ LAN – VƯƠN RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
Ngày 12/03/2016 , Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan xuất khẩu thành công lô hàng phân bón đầu tiên sang nước bạn - Lào . Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu cho sự trưởng thành và phát triển của công ty ở thị trường quốc tế.
Ngày 23.4.2016, Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan đã vinh dự đón tiếp hơn 200 Quý Đại lý về tham dự Hội nghị khách hàng tại thành phố BUÔN MA THUỘT tỉnh ĐĂK LĂK
Công nghệ tháp cao là công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực sản xuất phân bón
Ngày 13.4.2016, Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan đã vinh dự đón tiếp hơn 100 Quý Đại lý về tham dự Hội nghị khách hàng tại thành phố Đà Lạt