BÍ QUYẾT: SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY CÀ PHÊ

Để xác định chế độ phân bón cân đối và hợp lý cho từng vùng cần căn cứ vào độ phì của đất và khả năng cho năng suất của vườn cây cà phê.

Những vùng chưa có điều kiện phân tích đất, phân tích lá thì có thể áp dụng định lượng phân bón vô cơ như sau:

Liều lượng phân bón vô cơ cho cà phê vối (tính theo hàm lượng nguyên chất):

Lưu ý: Cứ mỗi tấn cà phê nhân khô tăng thêm cần bón tăng 60kg N+ 20kg P2O5+ 60kg K2O

Lượng phân thương phẩm bón cho cà phê hàng năm:

Thời kỳ bón

- Riêng năm thứ nhất (trồng mới): toàn bộ phân lân được bón lót. Phân urê và phân kali được chia đều và bón 2 lần trong mùa mưa.

- Lượng phân bón trên (sau năm trồng mới) được chia làm 4 lần /năm như sau:

    * Lần 1 (giữa mùa khô kết hợp với tưới nước lần 2): bón 100 % phân SA (sunphat amon).

    * Lần 2 (đầu mùa mưa): 30 % phân urê, 30 % phân kali, 100 % phân lân.

    * Lần 3 (giữa mùa mưa): 40 % phân urê, 30 % phân kali.

    * Lần 4 (trước khi kết thúc mùa mưa 1 tháng): 30 % phân urê, 40 % phân kali.

Trong thời kỳ kinh doanh, nếu năng suất cao hơn mức bình quân nói trên, cần bón tăng thêm cho 1 tấn cà phê nhân tăng thêm trên 1 ha là 150 kg Urê + 100 kg lân nung chảy + 120 kg kali clorua/ha

Cách bón

- Phân lân: rải đều trên mặt, cách gốc 30-40cm.Lưu ý: Không được trộn phân lân nung chảy với phân đạ

- Phân đạm và kali có thể trộn đều và bón ngay. Đào rãnh chung quanh tán cây cà phê, rộng 10-15cm, sâu 5cm, rải phân đều và lấp đất.

- Ở vườn cà phê kinh doanh khép tán, phân được rải theo tán cà phê, xăm xới để lấp đất trên phân.

Bón phân trung, vi lượng

- Ngoài các yếu tố đa lượng (N, P, K), cây cà phê cần một số nguyên tố trung, vi lượng (Zn, B, Mn, Mg...).

- Khi vườn cà phê có triệu chứng thiếu các yếu tố trung, vi lượng, có thể cung cấp các chất này cho vườn cà phê bằng cách phun qua lá các hợp chất có chứa các nguyên tố cần thiết đó. Hoặc có thể sử dụng các loại phân bón NPK có bổ sung đầy đủ các thành phần trung vi lượng.

Khuyên dùng:

- Lần 1 (giữa mùa khô, kết hợp tưới nước lần 2, tháng 1-2): bón Các sản phẩm mùa khô Hà Lan chuyên dùng cho cây cà phê như AMAZON mùa khô, BIGONE mùa khô, NPK 20-5-6… liều lượng 25-30 kg/1000m2/lần bón.

- Lần 2 (đầu mùa mưa, tháng 5-6): Bón các loại sản phẩm mùa mưa Hà Lan chuyên dùng cho cây cà phê như Seven tăng trưởng, Seven chống rụng trái, Bigone Star,Humax rong biển đầu mùa,…liều lượng bón 30-50kg/1000m2/lần bón.

- Lần 3 (giữa mùa mưa, tháng 7-8): Bón các loại sản phẩm mùa mưa Hà Lan chuyên dùng cho cây cà phê như Amaxon mùa mưa, Seven cà phê, seven chắc hạt, Humax rong biển cuối vụ…liều lượng 30-50kg/1000m2/lần bón.

- Lần 4 (cuối mùa mưa, tháng 9-10): Bón các loại sản phẩm mùa mưa Hà Lan chuyên dùng cho cây cà phê như Amaxon mùa mưa, Seven cà phê, seven chắc hạt, Humax rong biển cuối vụ…liều lượng 30-50kg/1000m2/lần bón.