Kỹ thuật trồng thanh long

Thanh long là cây nhiệt đới, thích hợp khí hậu nắng nóng, chịu hạn giỏi, không chịu được úng.

Thanh long là cây thân bó cần có trụ đỡ, sau khi trồng 2-3 năm sẽ cho trái. Thanh long có thể trồng trên đất xám, đất phù sa, đất đỏ và đất phèn, nhưng yêu cầu đất phải thoát nước tốt...

Quả của nó 3 loại: ruột trắng với vỏ hồng hoặc đỏ, ruột đỏ với vỏ hồng hoặc đỏ và ruột trắng vỏ vàng

+ Thanh longruột trắng: loại này sinh trưởng và phát triển tốt ở những nơi có cường độ ánh sáng cao và toàn phần. Được trồng trên nhiều loại đất khác nhau như đất xám bạc màu, đất phèn,…

+ Thanh long ruột đỏ: loại này có yêu cầu về sinh trưởng và dinh dưỡng cao, vì vậy nên loại này rất khó trồng.

+ Thanh long ruột trắng (vỏ vàng): giống này có ưu điểm ít mẫn cảm với kiến, bệnh thán thư và nấm bồ hóng, màu vỏ quả đẹp và lạ, vị quả khá ngon. Nhược điểm của giống là cây sinh trưởng ở mức trung bình, quả nhỏ và vỏ quả có gai

Giống thanh long tốt và phổ biến hiện nay ở nước ta là thanh long ruột trắng

Các vùng trồng thanh long chủ yếu hiện nay là Tiền Giang, Long An, Bình Thuận với diện tích lên khoảng trên 10.000 ha

Khi trồng thanh long, cần chú ý đến các yếu tố: thời vụ, mật độ, biện pháp chăm sóc, cách bón phân và phòng trừ sâu bệnh

Thời vụ trồng:

+ Đối với vùng có điều kiện tưới tiêu tốt: trồng vào khoảng tháng 10-11 dương lịch

+ Đối với vùng thiếu nước tưới: nên trồng vào đầu mùa mưa.

Mật độ trồng: thích hợp từ 1.200 -1.300 trụ/ha (khoảng 2,8m x 3,0m)

Tỉa cành: đây là khâu rất quan trọng đối với thanh long kinh doanh, bao gồm 3 giai đoạn như sau:

+ Tỉa đau: sau đợt thu hoạch trái hoặc ngay trước lúc thu đợt trái cuối cùng, tỉa bỏ 2/3 số cành già, cành ốm yếu, sâu bệnh.

+ Tỉa lựa: tỉa thường xuyên trong quá trình chăm sóc, bón phân thúc cho thanh long, lựa bỏ ngay những cành ốm yếu, sâu bệnh.

+ Tỉa sửa cành: khi cây đã cho trái ổn định, trên các cành vẫn tiếp tục mọc cành non, cần tỉa bỏ những cành này để cây tập trung dinh dưỡng nuôi trái.

Tưới nước và tủ gốc:

Đối với thanh long trồng ở các vùng khô hạn như Bình Thuận, hoặc trong mùa nắng khi chúng ta xử lý thanh long nghịch vụ thì việc tưới nước và tủ gốc rất quan trọng để giúp thanh long phát triển tốt và cho hiệu quả ra hoa cao khi chong đèn. Tùy theo ẩm độ đất và kết cấu của đất mà cường độ tưới thường từ 3-7 ngày/lần.

Xử lý ra hoa và chăm sóc trái:

Có nhiều biện pháp xử lý ra hoa nghịch vụ nhưng biện pháp thắp đèn là hiệu quả nhất.

+ Thời gian thắp sáng liên tục từ 15-20 đêm tùy theo mùa và điều kiện thời tiết, thời gian thắp đèn từ 7-10 giờ/đêm. Sau khi ngưng thắp đèn 3-5 ngày thì cây ra hoa. Từ khi ra hoa đến thu hoạch khoảng 52-54 ngày.

+ Trước khi thắp đèn 1 tuần cần phải bón phân đón hoa có tỷ lệ lân và kali cao, khi bắt đầu thắp đèn thì xử lý thêm phân để đạt tỷ lệ ra hoa cao nhất.