Tạo Lập Hệ Sinh Thái Cho Cây Hồ Tiêu

Cây tiêu có thể được trồng trên trụ chết như trụ gỗ, trụ xi măng, gạch… và trên các loại cây trụ sống như lồng mức, muồng đen, keo dậu, cau…

Tạo ra một hệ sinh thái thích hợp cho cây hồ tiêu sinh trưởng, phát triển trước những ảnh hưởng cực đoan của biến đổi khí hậu.

Che bóng ở một mức độ nhất định là cần thiết cho sinh trưởng và phát triển của cây tiêu. Khi trồng dưới ánh sáng trực tiếp, không có cây che bóng, cây có biểu hiện rối loạn sinh lý.

Dây tiêu leo bám lên cây trụ sống có tỷ lệ bệnh thấp hơn là phát triển trên cây trụ gỗ, kết quả làm tăng năng suất tiêu.

Cây trụ sống có tác dụng điều hòa nhiệt độ, ẩm độ vườn tiêu, hạn chế tác hại của nắng nóng nên các vườn tiêu trồng trên trụ sống có chu kỳ tưới dài hơn hơn từ 20 – 30% so với trồng trên trụ chết.Tại Việt Nam, Ở vùng Đông Nam Bộ, hầu hết nông dân trồng tiêu trên cây trụ sống như cây gòn, keo (chiếm 92,0%).

Vùng Tây Nguyên, việc trồng cây trụ sống (cây muồng đen và cây keo dậu) cho cây hồ tiêu đã ngày càng được quan tâm, phổ biến nhiều vùng như Chư Kuin, Buôn Hồ (Đắk Lắk); Đắk Đoa, Mang Yang (Gia Lai). Đây là những cây thuộc họ đậu, vỏ nhám, tán lá nhỏ, có khả năng cải tạo đất…

Các nghiên cứu cũng đã chứng minh chu kỳ khai thác của hồ tiêu trồng trên trụ sống dài hơn so với trồng trên trụ chết từ 20 – 50%. Ngoài ra, khi trồng tiêu trên trụ sống sẽ giảm chi phí đầu tư trong thời kỳ trồng mới. Do vậy, giúp giảm giá thành, hạn chế rủi ro cho người trồng tiêu khi gặp điều kiện khô hạn.

Đối với cây trụ mới trồng trong thời gian kiến thiết cơ bản không nên rong tỉa cây trụ sống nhiều làm hạn chế đến sinh trưởng. Trong thời kỳ kinh doanh cần rong tỉa định kỳ 2-3 lần tùy loại cây trụ để đảm bảo năng suất tiêu.

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia