Ý Nghĩa Của Việc Chọn Đúng Phân Bón Cho Cây Lấy Múi

Tùy theo đất, giống và tình trạng dinh dưỡng của cây mà quyết định lượng phân bón thích hợp, cần cung cấp đầy đủ đạm, lân, kali; bổ sung thêm phân hữu cơ và vi lượng để cây đạt năng suất cao.

** Đối với cây 1 - 2 năm tuổi:

- Phân đạm: nên pha vào nước để tưới, 2 - 3 tháng tưới một lần.

- Phân lân và kali: bón một lần vào cuối mùa mưa. Tham khảo các sản phẩm: NPK Seven cây ăn trái, NPK 30-10-10+TE, NPK Humax rong biển đầu vụ, NPK 20-20-15+TE, NPK 16-16-8+TE với liều lượng 0,5-2kg/cây/lần bón, chia thành 3-4 lần bón

** Đối với cây trưởng thành: chia làm 4 lần bón/năm

Lưu ý: Để cung cấp thêm vi lượng cho cây, có thể bón thêm phân trung vi lượng Hà Lan – Amazon hoặc phân trung vi lượng Hà Lan – Seven vào giai đoạn cây ra lá non và khi trái bắt đầu phát triển nhanh, mỗi lần bón từ 2-3kg/1000m2