KỸ THUẬT BÓN PHÂN

VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ DINH DƯỠNG-NHÓM ĐA LƯỢNG

Ngày Đăng 08/12/2016 2:44:13 CH
Nhóm đa lượng bao gồm đạm (N), lân (P), kali (K) là nhóm các chất dinh dưỡng thiết yếu mà cây trồng cần nhiều.

Kỹ thuật bón phân cho cây lấy múi

Ngày Đăng 28/07/2016 10:14:50 SA
Cây trồng nói chung cần các loại dinh dưỡng bao gồm đa lượng (Đạm, Lân, Kali), trung lượng (Canxi, Magie, Lưu huỳnh,...) và vi lượng ( Sắt, Kẽm, Đồng, Bo, Mangan, Molypden,….) để sinh trưởng, phát triển và cho năng suất