Đây là những sản phẩm tốt nhất của công ty chúng tôi

Nhóm NPK Công Thức

nhom-npk-cong-thuc
Với mỗi nhóm công thức L, V, J sẽ được dùng phù hợp để bón cho từng thời vụ của cây trồng, đảm bảo cây trồng hấp thụ phân bón tốt nhất, ra hoa quả nhiều, phẩm chất tốt, đạt hiệu quả cao và tăng năng suất.