Đây là những sản phẩm tốt nhất của công ty chúng tôi

Nhóm Phân NPK Humax Rong Biển

nhom-phan-npk-humax-rong-bien
PHÂN BÓN NPK BỔ SUNG TRUNG VI LƯỢNG, ĐẶC BIỆT BỔ SUNG HUMATE VÀ RONG BIỂN GIÚP CÂY PHỤC HỒI TỐT HỆ RỂ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNH VỀ CÀNH.