Đây là những sản phẩm tốt nhất của công ty chúng tôi

Nhóm Sản Phẩm Mới

nhom-san-pham-moi
Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hóa lỏng Urea. Được nghiên cứu dựa vào đặc tính của từng loại cây trồng, đất trồng, chuyên dùng cho từng loại cây. Các sản phẩm NPK chuyên dùng của phân bón Hà Lan bón cho các loại cây trồng như: Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Thanh long, Cây ăn trái, Cây lúa, Rau củ quả.