Tôn Vinh " Phân Bón Hà Lan - Sản Phẩm Chất Lượng Cho Mùa Bội Thu" 2017

PHÂN BÓN HÀ LAN tự hào là một trong những doanh nghiệp ngành PHÂN BÓN VIỆT NAM vinh dự được Chủ Tịch Tổng Hội Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - ông HỒ XUÂN HÙNG tôn vinh sản phẩm Phân bón Hà Lan đạt danh hiệu SẢM PHẨM CHẤT LƯỢNG CHO MÙA BỘI THU

Ông Trần Dũng - Chủ Tịch HĐQT Công Ty Phân Bón Hà Lan tại buổi nhận giải

Phân Bón Hà Lan được người tiêu dùng đánh giá và bình chọn là một trong những công ty sản xuất phân bón trong ngành nông nghiệp Việt Nam có chất lượng tốt nhất, được bà con nông dân tin dùng trong suốt thời gian qua.

"Phân Bón Hà Lan - Sản Phẩm Chất Lượng Cho Mùa Bội Thu"

 

Lễ "Tôn Vinh Thương Hiệu Vàng Nông Nghiệp Việt Nam" là hoạt động thường niên của Tổng Hội Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích và nổ lực định hướng phát triển đúng đắn, đầu tư trong việc xây dựng thương hiệu nông nghiệp nói riêng và sản phẩm Việt Nam nói chung. Từ đó góp phần không nhỏ cho việc nâng cao giá trị, quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm nông nghiệp Việt Nam cho thị trường trong nước và quốc tế.    

 

"Phân Bón Hà Lan - Sản Phẩm Chất Lượng Cho Mùa Bội Thu"

 

Đây cũng là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp, tổ hợp tác kết nối giao thương, từ đó hỗ trợ tích cực cho người nông dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả với giá trị lớn.