Tuyển dụng

Thông Tin Tuyển Dụng Tháng 5/2017

Công Ty Phân Bón Hà Lan cần tuyển dụng các vị trí như sau:

Phân Bón Hà Lan Tuyển Dụng Tháng 3/2017

Công Ty Phân Bón Hà Lan cần tuyển dụng các vị trí như sau:

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2016

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING

Công ty CP Phân Bón Hà Lan cần tuyển dụng 03 Nhân viên marketing

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH PHÂN BÓN

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh phân bón

TUYỄN DỤNG: Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Miền Tây (ASM)

Công ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan cần tuyển Trưởng Kinh Doanh Khu Vực Miền Tầy (ASM)

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ

Công ty Cổ phần Phân Bón Hà Lan cần tuyển Nhân viên Bảo trì Cơ khí

TUYỂN DỤNG: TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT

Công ty Cồ phần Phân bón Hà Lan cần tuyển Tổ trưởng Sản xuất