Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM (R&D)

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan cần tuyển vị trí Nhân viên phát triển sản phẩm R&D

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan cần tuyển vị trí Nhân viên

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan cần tuyển vị trí Nhân viên Bán Hàng

TUYỂN DỤNG: KẾ TOÁN CÔNG NỢ

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan cần tuyển vị trí nhân viên kế toán công nợ

TUYỂN DỤNG: ĐẠI DIỆN THƯƠNG HIỆU MIỀN BẮC

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan cần tuyển nhân viên đại diện thương hiệu miền Bắc

Tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển nhân viên kinh doanh phụ trách khu vực phía bắc Việt Nam