Phân Bón Hà Lan Tuyển Dụng Tháng 3/2017

Công Ty Phân Bón Hà Lan cần tuyển dụng các vị trí như sau:

STT

VỊ TRÍ

SỐ LƯỢNG

NGÀY ỨNG TUYỂN

NGÀY KẾT THÚC

1

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1

1/3/2017

31/3/2017

2

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

1

1/3/2017

31/3/2017

3

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN

3

1/3/2017

31/3/2017

4

KỸ SƯ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

2

1/3/2017

31/3/2017

5

NHÂN VIÊN KINH DOANH

6

1/3/2017

30/4/2017

 


 THÔNG TIN CỤ THỂ NHƯ SAU:

**Vị trí số 1: Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Số lượng: 01 người


Mô tả công việc:

+ Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.

+ Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV Công ty.

+ Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự.

+ Lập ngân sách nhân sự.

+ Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của Công ty.

+ Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.

+ Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

+ Xây dựng các quy trình, lập kế hoạch liên quan đến việc mua sắm, cấp phát, sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

+ Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty. Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

+ Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.

+ Tham mưu đề xuất cho Ban TGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức - Hành chính - Nhân sự.

+ Tham mưu cho Ban TGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty.

+ Tham mưu cho Ban TGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong Công ty.

+ Tham mưu cho Ban TGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

+ Tham mưu cho Ban TGĐ về công tác hành chính của Công ty.

+ Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban TGĐ và Người lao động trong Công ty.

+ Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự…

+ Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính

 

Yêu cầu:

+ Tốt nghiệp: Đại học chính quy chuyên ngành quản trị nhận sự, kinh tế lao động, quan hệ lao động

+ Có Kiến thức chung về quản trị doanh nghiệp, hiểu biết về lĩnh vực quản lý nhân sự, nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lao động và các chính sách khác liên quan đến quan hệ lao động

+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các Công ty sản xuất

+ Có khả năng giao tiếp tốt

+ Có kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên

+ Am hiểu hệ thống ISO 9001-2008, KPIs

+ Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự ở các Công ty sản xuất.

+ Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.

+ Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …

+ Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến.

+ Biết lập kế hoạch và hoạch định công việc cho nhân viên để hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra.

 

**Vị trí số 2: Nhân viên Quản Lý Chất Lượng

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc:

+ Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.

+ Chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng.

+ Báo cáo Trưởng phòng và BGĐ tình hình chất lượng ở nhà máy.

+ Bảo đảm tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo qui định ISO và an toàn vệ sinh lao động.

+ Lập kế hoạch hoạt động trong Tuần/Tháng/Quí/Năm và bô trí thực hiện công việc bộ phận.

+ Báo cáo chất lượng Tuần/Tháng/Quí/Năm.

+ Liên lạc, trao đổi thông tin với các phòng ban trong công ty và xử lý, giải

quyết các yêu cầu nội bộ.

+ Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào của nhà máy.

+ Kiểm soát chất lượng sản phẩm đạt như đã tuyên bố.

+ Cải tiến qui trình kiểm soát chất lượng nhà máy.

 

Yêu cầu: 

+ Giới tính: Nam. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

+ Có kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực hóa học, xử lý chất thải môi trường.

+ Có khả năng giao tiếp tốt.

+ Am hiểu hệ thống ISO 9001-2008, KPIs.

+ Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.

+ Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …

 

**Vị trí số 3: Nhân viên Cơ Điện

Số lượng: 03 người

Mô tả công việc:

+ Sửa chữa bảo dưỡng duy trì hệ thống điện, máy móc trang thiết bị điện trong toàn nhà máy, Thiết kế mới hệ thống điện, điện điều khiển, hệ thống điện chiếu sáng phục vụ sản xuất. 

+ Sửa chữa hệ thống điện, điện điều khiển , hệ thống điện chiếu sáng máy móc trang thiết bị trong toàn nhà máy khi có yêu cầu từ bộ phận sản xuất. 

+ Bảo dưỡng máy móc trang thiết bị theo lịch bảo dưỡng định kỳ. 

+ Kiểm soát máy móc trang thiết bị theo bộ quy trình quản lý thiết bị. 

+ Sửa chữa và thiết kế mới hệ thống điện, điện điều khiển, hệ thống điện chiếu sáng khi có yêu cầu từ bộ phận sản xuất và BLĐ 

+ Tiến hành thiết kế, nghiên cứu, cải tiến thi công máy móc trang thiết bị theo yêu cầu BLĐ 

+ Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo các giải pháp về kỹ thuật, thiết bị máy móc, cải tiến tăng năng xuất, tuổi thọ của thiết bị máy móc. 

+ Giám sát việc thi công lắp đặt và triển khai các dự án đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản, hệ thống điện, hệ thống điện chiếu sáng theo chỉ đạo 

+ Đề xuất cải tiến, nâng cấp hệ thống điện cho phù hợp với hoạt động sản xuất. 

+ Theo dõi thiết bị trong trạm(Tủ phân phối, tủ bù công suất, hệ thống cáp điện lực ) 

+ Kiểm soát toàn bộ linh kiện, thiết bị điện trước khi nhập kho. 

+ Báo cáo công việc hàng ngày, tuần, tháng cho Trưởng BP kỹ thuật thiết bị 

+ Thực hiện các công việc theo yêu cầu của người quản lý.

 

Yêu cầu: 

+ Trình độ học vấn: Cao Đẳng trở lên 
+ Chuyên môn: Hệ thống điện, Thiết bị điện, Kỹ thuật điện, Điều khiển và tự động hóa. 
+ Thành thạo tin học văn phòng 
+ Có khả năng đọc hiểu các bản vẽ hệ thống điện, bản vẽ điện điều khiển

+ Có khả năng sử dụng phần mềm lập trình PLC, phần mềm thiết kế hệ thống điện, điện chiếu sáng. 
+ Có kiến thức cơ bản về các máy công cụ, máy thủy lực... 
+ Có khả năng làm việc nhóm. 
+ Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt. 
+ Khả năng làm việc dưới áp lực cao. 
+ Tư duy logic tốt. 
+ Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt. 
+ Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với môi trường sửa chữa và thiết kế hệ thống điện , điện điều khiển các máy công cụ. 
+ Có ít nhất 1 năm làm việc trong lĩnh vực sửa chữa điện các máy móc thiết bị. 
+ Sức khỏe tốt, thẳng thắn, trung thực, cẩn thận. 
+ Nhiệt tình trong công việc, có thể làm việc đột xuất theo sự điều động của cấp trên. 

+ Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến.

+ Biết lập kế hoạch và hạch định công việc cho nhân viên để hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra.

 

**Vị trí số 4: Kỹ sư điện tự động hóa

Số lượng: 02 người

Mô tả công việc:

+ Vận hành dây chuyền sản xuất an toàn và hiệu quả. Kết hợp với nhân viên cơ khí trực ca kiểm soát toàn bộ hoạt động của dây chuyền sản xuất.

+ Kiểm tra hệ thống điện đảm bảo hoạt động tốt tránh hư hỏng trong quá trình sản xuất. Chủ động thực hiện điều chỉnh các thông số kỹ thuật để việc xảy ra sự cố là thấp nhất.

+ Kiểm soát sự ổn định của băng tải cân phối liệu, chủ động cân chỉnh hoặc cài đặt lại khi cần thiết.Giám sát hệ thống tránh hụt liệu.

+ Kiểm tra dòng điện của các thiết bị, đánh giá sự bất thường của thiết bị để cảnh báo các vị trí liên quan chủ động kiểm soát các thông số kỹ thuật.

+ Triển khai sửa chữa hệ thống điện khi có sự cố để đưa dây chuyền vào hoạt động trong thời gian ngắn nhất.

+ Đề xuất các vật tư cần dự phòng với Kỹ Sư Giám Sát để đáp ứng công tác sữa chữa hệ thống điện.

+ Theo dõi và giám sát hệ thống PCCC, cơ sở hạ tầng, phương tiện nâng chuyển của công ty

+ Hỗ trợ, hướng dẫn các nhân viên chung bộ phận hoàn thành công việc được giao.

+ Quản lý thiết bị đồ nghề được công ty trang bị tránh hư hỏng mất mát. Bảo vệ tài sản chung của công ty.

+ Giám sát và hướng dẫn bộ phận sử dụng thiết bị sử dụng hiệu quả, an toàn.

+ Kết hợp với nhân viên cơ khí trực ca ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ nhật ký vận hành về hoạt động của dây chuyền, các sự cố và các nguy cơ tìm năng xảy ra sự cố.

+ Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Kỹ Sư Giám Sát và Trưởng Bộ Phận.

 

Yêu cầu: 

+ Nam trên 22 tuổi

+ Trình độ học vấn: Cao Đẳng/Đại Học các ngành Thợ điện Công Nghiệp/Điện tử bật 3/7

+ Kinh nghiệm làm việc trên 1 năm

+ Ưu tiên: lĩnh vực phân bón

+ Có khả năng giao tiếp tốt

+ Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.

+ Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến.

 

**Vị trí số 5: Nhân viên kinh doanh

Số lượng: 02 người

Nơi làm việc: Long An, Bình Phước, Kv Tây Nguyên

Mô tả công việc:

Phụ trách quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của công ty ;

+ Hoàn thành mục tiêu doanh số, chịu trách nhiệm về doanh số được giao trong tháng;

+ Tìm kiếm, khai thác các khách hàng mới trong khu vực 

+ Phụ trách phân tích đối thủ cạnh tranh, thu thập thông tin thị trường trong khu vực được giao quản lý;

+ Chăm sóc hệ thống khách hàng;

+ Thực hiện công việc bán hàng theo khu vực;

+ Theo dõi , hối thúc công nợ ĐL đúng hạn

+ Làm báo cáo ngày/tuần/ tháng 

+ Thu thập và xử lý các khiếu nại của KH về hàng hóa 

+ Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

+ Giới tính: Nam, không giới hạn độ tuổi

+ Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, khối ngành kinh tế, nông nghiệp, công nghệ sinh hoc...

+ Trung thực, chịu khó, có tính cầu tiến cao.

+ Có mối quan hệ đại lý, có khả năng giao tiếp tốt.

+ Thông thuộc hệ thống đại lý và kênh phân phối, nắm rõ các mặt hàng phân bón trên thị trường.

+ Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân bón, thuốc BVTV, hoặc các ngành hàng tiêu dùng.

                      

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CHUNG

+ Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực. 
+ Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty.
+ Làm việc trong môi trường mở, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực trong và ngoài nước, được giao lưu học hỏi với các đối tác lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 
+ Hưởng các chế độ: 

          - Lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên.Lương thưởng hấp dẫn : theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành 
tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua. 
          - Lương: Hệ thống bảng lương rõ ràng dựa trên đánh giá giá trị công việc, theo quy chế tăng lương định kỳ theo đánh giá thực hiện công việc. 
          - Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,…
          - Phụ cấp : có chế độ công tác phí theo quy định g. Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

YÊU CẦU NỘP HỒ SƠ: Kính mời các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ dự tuyển, bao gồm:

(1) Đơn xin việc

(2) Sơ yếu lý lịch

(3) Tóm tắt kinh nghiệm làm việc

(4) CMND + Hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ:

Phòng Hành Chánh Nhân Sự - Công ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan

Lô F2A Đường số 02 KCN Tân Kim, Xã Tân Kim, Cần Giuộc, Long An

hoặc gửi vào email: thuyvanns@phanbonhalan.com.

Điện thoại: (072)3874 688 – 106

Lưu ý:

  • Công ty chỉ thông báo kết quả đến các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển.
  • Các hồ sơ công chứng sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi ứng viên trúng tuyển.