THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2016

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường, chúng tôi cần tuyển nhân sự cho các vị trí sau:

 

THÔNG TIN CỤ THỂ :

**Vị trí số 1: Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Số lượng: 01 người


Mô tả công việc:

 • + Lên và tổ chức triển khai kế hoäch kinh doanh.
 • + Tổ chức thu thêp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị.
 • + Thực hiện chính sách kinh doanh.
 • + Phê duyệt và kiểm soát các hợp đồng bán hàng theo quy định của Công ty.
 • + Triển khai các hoät động hỗ trợ khách hàng.
 • + Chịu trách nhiệm trong hoạt động SXKD trước Ban Tổng Giám đốc và các cơ quan quản lý Nhà Nước khác.
 • + Quản lý các hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Công ty và Luật pháp Việt Nam.
 • + Xây dựng, phát triển và quản lý chuỗi bán lẻ.
 • + Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty bán lẻ trong phạm vi phụ trách.
 • + Xây dựng và phát triển dịch vụ khách hàng.
 • + Xây dựng hình ảnh và tác phong chuyên nghiệp cho Công ty bán lẻ; Lên kế hoạch bán hàng định kỳ năm/quý/tháng.
 • + Đảm bảo sự phù hợp các hoạt động của Công ty với hệ thống chất lượng.
 • + Tổ chức việc xác định và triển khai các hành động KPPN. 
 • + Tổ chức xử lý khiếu nại của khách hàng.
 • + Tổ chức tuyển dụng và đào tạo các vị trí, các cán bộ nhân viên của Công ty.
 • + Đánh giá nhân viên dưới quyền.
 • + Thu thập, phê duyệt các chỉ tiêu chất lượng liên quan.
 • + Báo cáo về hoạt động kinh doanh của Công ty cho Ban Giám đốc.

Yêu cầu:

 • + Giới tính: Nam
 • + Độ tuổi: 38-45 tuổi
 • + Trình độ: Đại Học

 

**Vị trí số 2: Nhân viên Quản lý Chất lượng 

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc:

 • + Chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
 • + Chất lượng sản phẩm khi xuất xưởng.
 • + Báo cáo Trưởng phòng và BGĐ tình hình chất lượng ở nhà máy.
 • + Bảo đảm tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo qui định ISO và an toàn vệ sinh lao động.
 • + Lập kế hoạch hoạt động trong Tuần/Tháng/ Quí/Năm và bô trí thực hiện công việc bộ phận.
 • + Báo cáo chất lượng Tuần/Tháng/ Quí/Năm.
 • + Liên lạc, trao đổi thông tin với các phòng ban trong công ty và xử lý, giải quyết các yêu cầu nội bộ.
 • + Kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào của nhà máy.
 • + Kiểm soát chất lượng sản phẩm đạt như đã tuyên bố.
 • + Cải tiến qui trình kiểm soát chất lượng nhà máy.

Yêu cầu: 

 • + Giới tính: Nam. Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
 • + Có kiến thức kinh nghiệm lĩnh vực hóa học, xử lý chất thải môi trường.
 • + Có khả năng giao tiếp tốt.
 • + Am hiểu hệ thống ISO 9001-2008, KPIs.
 • + Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.
 • + Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …

 

**Vị trí số 3: Nhân viên Quản lý Kho

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc:

 • + Quản lý kho vật tư hàng hóa , đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại kho.
 • + Phụ trách an toàn giao nhận tại kho theo yêu cầu.
 • + Xuất nhập vật tư hàng hóa và ghi chép số liệu xuất nhập hàng ngày theo quy định của Công ty.
 • + Viết phiếu xuất nhập, lưu giữ thẻ kho và kiểm kê kho. Thực hiện một số công việc khác khi cấp trên giao.

Yêu cầu: 

 • + Có khả năng giao tiếp tốt
 • + Am hiểu hệ thống ISO 9001-2008, KPIs
 • + Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.
 • + Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …
 • + Siêng năng, cẩn thận, chịu khó

 

**Vị trí số 4: Nhân viên Phát triển Thị trường

Số lượng: 05 người

Mô tả công việc:

 • + Bán hàng trực tiếp, mở rộng thị trường.
 • + Phối hợp làm việc với bộ phận kỹ thuật trong việc chào hàng, ký kết hợp đồng.
 • + Thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng theo chương trình.
 • + Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh cho lãnh đạo Công ty.
 • + Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng được giao.

Yêu cầu:

 • + Giới tính: Nam
 • + Độ tuổi: không giới hạn.
 • + Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, làm việc toàn thời gian.
 • + Đam mê kinh doanh.
 • + Nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
 • + Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
 • + Thái độ ham học hỏi, cầu tiến.
 • + Chấp nhận công việc áp lực cao.
 • + Duy trì mối quan hệ, thúc đẩy các đơn hàng với các khách hàng hiện tại.
 • + Thiết lập quan hệ và mở rộng phạm vi các khách hàng mới.
 • + Nghiên cứu thị trường, khách hàng tiềm năng để phát triển kinh doanh hiệu quâ.
 • + Tham gia phối hợp vào họat động kinh doanh của Phòng kinh doanh/ dự án. 
 • + Thực thi định hướng, chiến lược xúc tiến thị trường từ chiến lược của bộ phận kinh doanh.
 • + Duy trì và phát triển quan hệ đối với khách hàng hiện tại và các khách hàng mới tiềm năng.

 

**Vị trí 5: Quản lý Kinh doanh vùng Tây Nguyên & Đông Nam Bộ (ASM)

Số lượng: 03 người

Mô tả công việc:

 • + Bán hàng trực tiếp, mở rộng thị trường.
 • + Phối hợp làm việc với bộ phận kỹ thuật trong việc chào hàng, ký kết hợp đồng.
 • + Thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng theo chương trình.
 • + Báo cáo định kỳ tình hình kinh doanh cho lãnh đạo Công ty.
 • + Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng được giao.

Yêu cầu:

 • + Giới tính: Nam
 • + Độ tuổi: 35-40 tuổi
 • + Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên, làm việc toàn thời gian.
 • + Đam mê kinh doanh.
 • + Nhanh nhẹn, có trách nhiệm.
 • + Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
 • + Thái độ ham học hỏi, cầu tiến.
 • + Chấp nhận công việc áp lực cao.
 • + Duy trì mối quan hệ, thúc đẩy các đơn hàng với các khách hàng hiện tại.
 • + Thiết lập quan hệ và mở rộng phạm vi các khách hàng mới.
 • + Nghiên cứu thị trường, khách hàng tiềm năng để phát triển kinh doanh hiệu quâ.
 • + Tham gia phối hợp vào họat động kinh doanh của Phòng kinh doanh/ dự án. 
 • + Thực thi định hướng, chiến lược xúc tiến thị trường từ chiến lược của bộ phận kinh doanh.
 • + Duy trì và phát triển quan hệ đối với khách hàng hiện tại và các khách hàng mới tiềm năng.

 

**Vị trí số 6: Nhân viên Lễ tân

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc:

 • + Trực điện thọai, chuyển cho các bộ phận liên quan ( yêu cầu cung cấp chính xác thông tin đối tác, khách hàng) 
 • + Thực hiện chuyển phát nhanh, giao nhận văn thư, hợp đồng, hóa đơn, chuyển ngay cho các bộ phận có liên quan. Cập nhật sổ theo dõi công văn đi và đến. 
 • + Đón khách và thông báo tới các bộ phận liên quan, Tiếp trà nước khi khách đến, lau vệ sinh  bàn ghế gọn gàng sạch sẽ khi khách về. Đảm bảo khu vực đón tiếp khách luôn sạch sẽ, gọn gàng. 
 • + Đặt báo và giao báo cho giám đốc. Cập nhật sổ theo dõi số báo và gia hạn báo khi hết hạn. 
 • + Theo dõi, quản lý văn phòng phẩm, mực in, tài sản thuộc khối khối văn phòng. Tiếp nhận yêu cầu, mua bán, cấp phát văn phòng phẩm, gọi đổ mực, sửa chữa máy in cho các phòng ban. Tổng kết và báo cáo chi phí vào cuối tháng. 
 • + Theo dõi, quản lý, điều xe tại công ty. 
 • + Giám sát thực hiện công tác vệ sinh, bảo vệ tại công ty. 
 • + Tạm ứng và thanh tóan các chi phí hành chính, chi phí cho các buổi họp/đào tạo hàng tháng. Báo cáo tổng kết chi phí vào cuối tháng. 
 • + Chuẩn bị trà, nước, bàn ghế, trang thiết bị cần thiết cho các buổi họp/đào tạo hàng tháng 
 • + Theo dõi chấm công nhân viên, xuất và báo cáo chấm công cho bộ phận nhân sự và cung cấp các số liệu cần thiết của các bộ phận khi có yêu cầu. 
 • + Giới thiệu nhân viên mới. 
 • + Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng HCNS và ban giám đốc.

Yêu cầu: 

 • + Giới tính: Nữ, tuổi từ 20-25, tốt nghiệp cao đẳng trở lên
 • + Có kiến thức nghiệp vụ lễ tân Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • + Có khả năng giao tiếp tốt
 • + Am hiểu hệ thống ISO 9001-2008, KPIs
 • + Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.
 • + Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …
 • + Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến.

 

**Vị trí số 7: Phó phòng Hành chính nhân sự

Số lượng: 01 người

Mô tả công việc:

 • + Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng. 
 • + Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho CNV Công ty. 
 • + Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự. 
 • + Lập ngân sách nhân sự. 
 • + Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của Công ty.
 • + Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động. 
 • + Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.
 • + Xây dựng các quy trình, lập kế hoạch liên quan đến việc mua sắm, cấp phát, sử dụng tài sản, trang thiết bị của Công ty. 
 • + Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. 
 • + Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty.
 • + Xây dựng cơ cấu tổ chức của Công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện.
 • + Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành.
 • + Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó. 
 • + Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.
 • + Tham mưu đề xuất cho Ban TGĐ để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức - Hành chính - Nhân sự. 
 • + Tham mưu cho Ban TGĐ về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, điều hành của Công ty. 
 • + Tham mưu cho Ban TGĐ về công tác đào tạo tuyển dụng trong Công ty. 
 • + Tham mưu cho Ban TGĐ về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 • + Tham mưu cho Ban TGĐ về công tác hành chính của Công ty. 
 • + Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban TGĐ và Người lao động trong Công ty. 
 • + Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự… 
 • + Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chính

Yêu cầu:

 • + Nam/Nữ tốt nghiệp: Đại học chính quy chuyên ngành quản trị nhận sự, kinh tế lao động, quan hệ lao động 
 • + Có Kiến thức chung về quản trị doanh nghiệp, hiểu biết về lĩnh vực quản lý nhân sự.
 • + Nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lao động và các chính sách khác liên quan đến quan hệ lao động
 • + Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các Công ty sản xuất
 • + Có khả năng giao tiếp tốt Có kỹ năng đào tạo và phát triển nhân viên
 • + Am hiểu hệ thống ISO 9001-2008, KPIs
 • + Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hệ thống quản lý nhân sự ở các Công ty sản xuất.
 • + Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.
 • + Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …
 • + Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, ham học hỏi và có ý chí cầu tiến.
 • + Biết lập kế hoạch và hạch định công việc cho nhân viên để hoàn thành chỉ tiêu công ty đề ra.

 

**Vị trí số 8: Nhân viên Kho

Số lượng: 05 người

Mô tả công việc:

 • + Quản lý kho vật tư hàng hóa , đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại kho
 • + Phụ trách an toàn giao nhận tại kho theo yêu cầu
 • + Xuất nhập vật tư hàng hóa và ghi chép số liệu xuất nhập hàng ngày theo quy định của Công ty
 • + Viết phiếu xuất nhập, lưu giữ thẻ kho và kiểm kê kho. Thực hiện một số công việc khác khi cấp trên giao

Yêu cầu:

 • + Có khả năng giao tiếp tốt
 • + Am hiểu hệ thống ISO 9001-2008, KPIs
 • + Xử lý tình huống quyết đoán và theo quy định công ty.
 • + Sử dụng được vi tính văn phòng và các phần mềm …
 • + Siêng năng, cẩn thận, chịu khó

 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CHUNG

 • + Cơ hội làm việc trong môi trường trẻ - năng động – thân thiện, chuyên nghiệp, hệ thống quy trình tác nghiệp rõ ràng, nhiều cơ hội thăng tiến theo năng lực. 
 • + Làm việc hoàn toàn dân chủ với những ý kiến đóng góp được trao đổi trực tiếp với ban lánh đạo công ty.
 • + Làm việc trong môi trường mở, có cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực trong và ngoài nước, được giao lưu học hỏi với các đối tác lớn tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 
 • + Hưởng các chế độ: 

          - Lương thỏa thuận tùy theo năng lực ứng viên.Lương thưởng hấp dẫn : theo năng lực làm việc, hiệu quả hàng năm, thưởng dự án, thưởng thành
tích đặc biệt, thưởng theo xếp loại thi đua.
          - Lương: Hệ thống bảng lương rõ ràng dựa trên đánh giá giá trị công việc, theo quy chế tăng lương
định kỳ theo đánh giá thực hiện công việc.
          - Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,…
          - Phụ cấp : có chế độ công tác phí theo quy định g. Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của

 • + Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN

YÊU CẦU NỘP HỒ SƠ: Kính mời các ứng viên quan tâm gửi hồ sơ dự tuyển, hạn chót đến hết ngày 01/02/2017 bao gồm:

(1) Đơn xin việc

(2) Sơ yếu lý lịch

(3) Tóm tắt kinh nghiệm làm việc

(4) CMND + Hộ khẩu và các văn bằng, chứng chỉ có liên quan

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ:

Phòng Hành Chánh Nhân Sự - Công ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan

Lô F2A Đường số 02 KCN Tân Kim, Xã Tân Kim, Cần Giuộc, Long An

hoặc gửi vào email: thuyvanns@phanbonhalan.com.

Điện thoại: (072)3874 688 –109

Lưu ý:

 • + Công ty chỉ thông báo kết quả đến các ứng viên đã qua vòng sơ tuyển.
 • + Các hồ sơ công chứng sẽ được yêu cầu bổ sung sau khi ứng viên trúng tuyển.