Thế nào là phân đơn? Thế nào là phân phức? Thế nào là phân trộn?

Phân đơn là loại phân chỉ chứa một trong ba nguyên tố dinh duỡng chủ yếu là N, P hoặc K.

Phân phức là loại phân chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng chủ yếu, thứ yếu cũng như vi luợng. Phân phức có thể là một hợp chất có hai nguyên tố có công thức hóa học và thành phần chất dinh dưỡng ít thay đổi, thường gọi là phân hóa hợp.

Ví dụ: phân Diamôn phốt phát (DAP) có thành phần là 18% N, 46% P2O5. Công thúc hóa học là (NH4)2HPO4. Kali nitrat có thành phần là 13% N, 45% K2O công thức hóa học là KNO3.

Phân trộn hay còn gọi là phân hỗn hợp là loại phân được người ta trộn nhiều loại phân đơn với nhau, để rời hoặc vo viên. Thành phần và công thức hóa học thay đổi theo tỷ lệ trộn của hãng sản xuất để phù hợp cho một loại cây trồng nhất định và một số loại nhất định.

DAP là loại phân gì? Tính chất ra sao?

Là loại phân phức chứa cả đạm và lân. Thành phần 18% N 46% P2O5. phân DAP không gây chua – lân và đạm đều dễ tiêu. Đây là loại phân tốt, nhưng giá hơi đắt.

Có nên bón đạm khi cây đang bị sâu bệnh không?

Chẳng những với đạm mà với cả các phân khác cũng không nên bón lúc cây bị sâu bệnh. Phải diệt trừ sâu bệnh trước, sau đó mới bón phân bồi bổ sức cho cây.