Đạm Hà Lan

 • Slide image
 • Slide image
 • Slide image

Đạm Hà Lan

liên hệ
 • Bao bì: Dệt trắng
 • Hạt phân: dạng hạt màu vàng
 • Phương thức bón: bón rễ
 • Mô tả: Phân đạm Hà Lan với hàm lượng đạm (N) cao 46% phù hợp với đặc tính của từng loại cây trồng ở giai đoạn sau thu hoạch, phục hồi cây trồng, giai đoạn đầu mùa mưa, phát triển cành lá hoặn trồng mới. Dùng bón cho các loại cây trồng như cà phê, hồ tiêu, cao su, thanh long, cây ăn trái, cây lúa, rau củ quả.
 • Khối lượng tịnh: 50kg

Thành phần

Chỉ tiêu Đơn vị tính Hàm lượng Phương pháp thử
Đa lượng
Đạm tổng số (N) % 46 TCVN 5815:2001

Công dụng

 • Tăng năng suất cây trồng
 • Phát triển cành, rễ, trái lớn nhanh
 • Cung cấp chất dinh dưỡng
 • Tiết kiểm đạm, bổ sung vi lượng

Hướng dẫn sử dụng

Cây trồng Giai đoạn bón phân

Tối thiểu

kg/1000m2/lần

Tối đa

kg/1000m2/lần

Cà phê, ca cao, mắc ca

 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa (tháng 5,6).
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
30 50

Cao su

 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa (tháng 5,6).
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, phục hồi rễ già.
50 80

Hồ tiêu

 • Bón sau thu hoạch.
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa (tháng 5,6).
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, phục hồi rễ già.
0.2 0.3
Cây ăn quả
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa.
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
0.5 2

Các loại rau lấy củ

 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc 5 ngày sau khi trồng.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, chuẩn bị cho củ.
15 25

Các loại rau lấy quả

 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc 5 ngày sau khi trồng.
 • Bón trước khi ra hoa 15 ngày, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
15 25

Các loại rau lấy lá

 • Bón thúc đợt 1: sau khi trồng 5-7 ngày.
 • Bón thúc đợt 2: trước thu hoạch 15 ngày.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, tăng kích cỡ lá.
15 25

Chuối

 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa.
 • Bón trước khi ra buồng.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
0.5 2
Nho
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa.
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
 • Bón kích thích hệ rễ phát triển, trổ bông đồng loạt.
0.5 2
Chanh
 • Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa.
 • Bón trước khi ra hoa, thúc đẩy mầm hoa.
0.2 0.5

 

Faqs

Sản phẩm này bón cho cây gì?
Bón cho các loại cây trồng bao gồm: cà phê, ca cao, cao su, hồ tiêu, cây ăn trái, rau củ quả.
Khi nào bón sản phẩm này cho cây trồng?
Bón vào đầu mùa vụ hoặc đầu mùa mưa hoặc trồng mới. Bón kích thích hệ rễ phát triển, phát triển cành lá. Bón sau thu hoạch, phục hồi cây trồng.
Có nên bón đạm khi cây đang bị sâu bệnh không?
Chẳng những với đạm mà với cả các phân khác cũng không nên bón lúc cây bị sâu bệnh. Phải diệt trừ sâu bệnh trước, sau đó mới bón phân bồi bổ sức cho cây.
Cho tôi hỏi sản phẩm này có gì đặc biệt so với các loại khác?
Phân đạm hà lan 46N có hàm lượng N là 46% nên cung cấp nhiều dinh dưỡng cho cây trồng nhất là giai đoạn sau thu hoạch, cần phục hồi cây trồng, đảm bảo năng suất cho mùa vụ sau.

Video

Designed by Công ty Thiết kế Web Giải Pháp Toàn Cầu - Mondial Solution