• Slide image
  • Slide image
  • Slide image

Các sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hóa lỏng Urea. Được nghiên cứu dựa vào đặc tính của từng loại cây trồng, đất trồng, chuyên dùng cho từng loại cây mà không gọi theo công thức. Các sản phẩm NPK chuyên dùng của phân bón Hà Lan bón cho các loại cây trồng như: Cà phê, Hồ tiêu, Cao su, Thanh long, Cây ăn trái, Cây lúa, Rau củ quả.

Với mỗi nhóm công thức L, V, J sẽ được dùng phù hợp để bón cho từng thời vụ của cây trồng, đảm bảo cây trồng hấp thụ phân bón tốt nhất, ra hoa quả nhiều, phẩm chất tốt, đạt hiệu quả cao và tăng năng suất.

Designed by Công ty Thiết kế Web Giải Pháp Toàn Cầu - Mondial Solution